Entitats promotores del projecte i entitats col.laboradores

La Fundació Pagesos Solidaris es el promotor i coordinador del projecte, administrador de la borsa de treball virtual i del servei virtual d’assessorament i col.labora amb l’Àrea de Formació de la Unió de Pagesos (administrador de la plataforma de formació agrària virtual i dels continguts formatius) i de la Fundació Lluís Nomen (Foment de la cultura de seguritat laboral)

Pagesos Solidaris és una fundació impulsada per les Unions de pagesos i ramaders de Catalunya, País Valencià i Mallorca.
Des del 2001, la Fundació té per objectiu participar en el desenvolupament humà, econòmic i social de les societats agràries més empobrides i donar suport a les seves estructures organitzatives.

 Grups d'enllaços de la Unio de Pagesos i les seves fundacions

WebDescripcióServei
http://www.uniopagesos.cat/Unió de Pagesos és el sindicat majoritari del camp català, que des de 1974, aplega homes i dones que es dediquen a l'agricultura, la ramaderia o a l'activitat forestal, de totes les comarques de Catalunya que defensen de forma solidària el sector agrari per millorar les seves condicions de vida i treball. El sindicat defensa els i les professionals de les explotacions familiars agràries i n'és l'interlocutor davant les administracions i tots els agents del sector agrari. El sindicat es defineix com a professional, nacional català, democràtic, unitari, independent i progressista.Sindicat agrari
http://www.formacio.uniopagesos.org/Unió de Pagesos considera la formació una eina fonamental per aconseguir unes explotacions rendibles que puguin ser la base econòmica per al sosteniment del teixit social al mon rural.. Amb més de vint anys d'experiència , la Unió de Pagesos disposa de l'Àrea de Formació per desenvolupar i gestionar eficaçment les activitats formatives.Formació professional agrícola
http://www.fundaciolluisnomen.org/La Fundació Privada Lluís Nomen Castellnou, va ser creada l’any 2001 per Unió de Pagesos, amb l'objectiu de millorar la prevenció i seguretat en el treball al camp, i vetllar per la defensa de la salut dels pagesos. Riscos laborals
http://www.xarxapageses.cat/PAGESES.CAT és l’espai virtual de trobada i de comunicació de les dones que treballem i vivim en el món ruralXarxa de dones
http://www.terrapagesa.cat/Terra Pagesa és el portal web que t’ofereix la possibilitat d’obtenir directament productes del camp o la granja de la mà dels pagesos i pageses. A través d’aquest portal trobaràs tota aquella informació necessària dels productes de temporada i dels productes que es fan a casa nostra així com la forma més adient de poder-los obtenir. Terra Pagesa posa a la teva disposició la possibilitat que puguis escollir la manera més còmoda de comprar producte de proximitat: als mercats, a domicili a través de les cistelles o directament a l’explotació, i en un futur també inclourà la possibilitat de fer la compra on-line.Foment del consum i de la producció d’aliments responsable i sostenible
http://www.agroterritori.org/Agroterritori és una fundació que treballa sobre la dimensió espacial de les activitats agràries. Agroterritori té com a finalitats principals l’estudi, la definició de propostes, la formació i el debat, i l’impuls d’iniciatives encaminades a la preservació, desenvolupament i gestió dels espais agraris, fonamentalment els periurbans. La fundació exerceix les seves funcions principalment dins de Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d’establir relacions de col·laboració internacionals, especialment en el marc de la Unió Europea. Formació i el debat, i l’impuls d’iniciatives encaminades a la preservació, desenvolupament i gestió dels espais agraris.
http://www.agroturisme.org/web sobre Turisme Rural d’Unió de Pagesos de Catalunya, on podreu contactar amb les cases autoritzades per el Dep. de Turisme de la GeneralitatTurisme rural