Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre

Accés al mòdul d'entitat

Accés a la borsa com a entitat:

Per accedir al sistema cal introduir les credencials de l'usuari

Accés a l'àrea privada de l'usuari

Nom d'usuari:  
Clau d'usuari: